Baker McKenzie legal rådgivare till Barclays och Carnegie vid InDex Pharmaceuticals företrädesemission om cirka 533 MSEK

InDex Pharmaceuticals har genomfört en företrädesemission, som övertecknades, om cirka 533 miljoner kronor.

InDex Pharmaceuticals är ett läkemedelsföretag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Barclays och Carnegie under svensk, engelsk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink, och Ian Gulam medan Adam Farlow, James Thompson, Charles Farnsworth, Paul Andersson och Abigail Saffron deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com