Baker McKenzie legal rådgivare till Biovica vid riktad nyemission av B-aktier om cirka 148 miljoner kronor

Biovica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Härigenom tillförs Biovica cirka 148 miljoner kronor före transaktionskostnader.Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar.

Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera (i) DiviTums® marknadslansering i USA, EU-5, Norden och Japan (75%), (ii) utveckling av teknologi och patentportfölj (15%) och (iii) det kliniska studieprogrammet för att stödja förlängt godkännande, upptag av kliniska riktlinjer och subventionering (10%).Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen, inklusive Andra AP-fonden, Coeli Asset Management och Lancelot Asset Management.Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Biovica. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Pareto Securities har agerat Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie

Telefon: 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com