Baker McKenzie legal rådgivare till Embracer vid riktad nyemission om 2 miljarder SEK

Embracer Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om 2 miljarder kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Embracer är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken. Embracer har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 138 interna studios och engagerar över 16 600 medarbetare i fler än 40 länder.

Goldman Sachs, Nordea och SEB agerade Global Coordinators och Joint Bookrunners, medan Swedbank agerade Joint Bookrunner.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Embracer med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Olof Larsson, Carl Bohman och Monica Ericson i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com