Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities och Zonda Partners vid Xspray Pharmas företrädesemission av units om cirka 251 miljoner SEK

Xspray Pharma AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 251 miljoner kronor.

Xspray Pharma är ett läkemedelsföretag med flera produktkandidater under klinisk utveckling, där ansökan om marknadsgodkännande i USA för den första produkten, XS004 dasatinib, nyligen har skickats till FDA. Företagets strategi är att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter genom att lansera förbättrade PKI-produkter med relevanta medicinska fördelar och kostnadseffektivitet. Xspray Pharmas långsiktiga mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade versioner av redan marknadsförda proteinkinashämmare för behandling av cancer. Företagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities och Zonda Partners agerade Joint Bookrunners i företrädesemissionen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com