Baker McKenzie legal rådgivare till underwriters i samband med Calliditas Therapeutics börsnotering på The Nasdaq Global Select Market i USA

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Select Market i USA. Börsnoteringen involverar en emission av sammanlagt 9 230 770 nya stamaktier, fördelat mellan ett erbjudande av sammanlagt 8 306 770 stamaktier i form av amerikanska depåbevis (”Depåbevisen”), där varje Depåbevis representerar två stamaktier (”Erbjudandet i USA”), och en parallell riktad emission av 924 000 stamaktier till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra jurisdiktioner utanför USA (den ”Riktade Emissionen” och tillsammans med Erbjudandet i USA, det ”Globala Erbjudandet”). Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 90 miljoner USD, motsvarande cirka 828,0 miljoner SEK, före avdrag för försäljningsprovision och uppskattade kostnader. Det Globala Erbjudandet utökades från de ursprungliga 75 miljoner USD vilket tidigare hade indikerats av Calliditas. Handeln i Depåbevisen på The Nasdaq Global Select Market inleddes den 5 juni 2020.

Efter genomförandet av den amerikanska börsnoteringen av Calliditas kommer bolaget att tillsammans med Ericsson vara det andra svenska bolaget noterat på The Nasdaq Global Select Market i USA.

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och The Nasdaq Global Select Market i USA.

Calliditas avser att använda nettolikviden från det Globala Erbjudandet, tillsammans med befintliga likvida medel, för att finansiera bolagets pågående kliniska Fas 3-studie och relaterade studier avseende Nefecon, pre-kommersiell verksamhet och, om godkännande erhålls, kommersiell verksamhet avseende Nefecon och utveckling av ytterligare produktkandidater.

Citigroup Global Markets Inc., Jefferies LLC och Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated agerar global coordinators och joint book-running managers i det Globala Erbjudandet. Carnegie Investment Bank AB agerar co-manager i det Globala Erbjudandet. Citigroup Global Markets Inc. och Jefferies LLC agerar representanter för s.k. underwriters i Erbjudandet i USA. Citigroup Global Markets Limited och Jefferies International Limited agerar representanter för underwriters i den Riktade Emissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till underwriters med ett team primärt bestående av Joakim Falkner, Henric Roth och Ian Gulam i Stockholm tillsammans med firmans regulatoriska specialister inom life science / healthcare, Els Janssens i Bryssel och Veleka Peeples-Dyer i Washington.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com