Dr Sannas AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden januari-mars 2018

Sammanfattning jan-mars 2018

  • Omsättningen för perioden uppgick till 1 279 KSEK, en ökning med 228 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 014 KSEK (-819).
  • Soliditeten uppgick till 52 procent (39).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 329 KSEK (-631).
  • Förstärkt organisationen med en marknadschef, återförsäljaransvarig samt en digital marknadsansvarig.
  • Lansering av tre nya produkter.
  • Inledde den 1 februari 2018 försäljningsåtgärder mot nya potentiella återförsäljare, vilket resulterade i 39 nya återförsäljare under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Lansering av tre nya produkter.
  • Under april månad har det tillkommit 18 nya återförsäljare.

VD kommentar

Vilket händelserikt kvartal vi har haft! Vi avslutade 2017 med en övertecknad emission som när den registrerades i januari 2018 tillförde bolaget cirka 3,6 MSEK efter emissionskostnader och genomförde, enligt utlovat, en notering av Dr Sannas B-aktie på Nordic MTF i början av februari 2018.

Vi har även under kvartalet ställt om och renodlat verksamheten. Från att ha sålt cirka 70 produkter och paket från andra varumärken har vi nu övergått till att enbart sälja våra egna produkter. Övergången skedde den 1 mars 2018 i samband med lanseringen av vår helt nya hemsida och webbshop som vi arbetat med under lång tid. Vi utökade vårt team i februari samtidigt som vi började satsa mer på åtgärder för att göra våra produkter mer tillgängliga runtom i Sverige. Arbetet har bara under första kvartalet resulterat i 39 nya återförsäljare som jag vill passa på att hälsa varmt välkomna.

Under 2017 lade vi stort fokus på produktutveckling och planering av kommande sortiment samtidigt som vi genomförde totalt fem produktlanseringar. Som ett bevis på att vi, enligt utlovat under detta år, kraftigt ökat lanseringstakten har vi under det första kvartalet lanserat tre nya produkter.

Det första kvartalet 2017 var vårt sämsta under det året. Därför är det extra roligt att ovanstående åtgärder gav resultat och att vi nu kan uppvisa en kraftig tillväxt jämfört med samma period 2017. Vi fortsätter att öka takten och per den 20 maj 2018 har vi lanserat ytterligare tre nya produkter under innevarande kvartal. Vår förhoppning är att under detta kvartal sätta rekord i antalet produktlanseringar och försöka genomföra ytterligare tre stycken till. 

Nästa rapporttillfälle 

Delårsrapporten för perioden april-juni 2018 publiceras den 28 augusti 2018.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

Dr Sannas AB (publ) – Delårsrapport januari-mars


För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018, kl. 08.45.

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.