Baker McKenzie legal rådgivare till Kempen & Co och Pareto Securities vid BioInvents riktade nyemission om ca 300 miljoner SEK

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission om ca 300 miljoner kronor till internationella och svenska institutionella investerare till en teckningskurs om 46 kronor per aktie.

BioInvent International är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Kempen & Co och Pareto Securities med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Sophie Gidlund i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning). www.bakermckenzie.com