Nordic Asia

Nordic Asia

Pris per aktie
7,5-10,5 SEK
Minsta investering
5k-7k SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Investment
Lista
First North
Emissionsvolym
200 MSEK
Teckningsperiod
23 nov - 6 dec
Första handelsdag
16 dec
Teckningsåtagande
100 MSEK
Post money value
-

Bakgrund

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

Bolaget avser via sitt strategiska ägande i underliggande portföljbolag skapa god avkastning till sina aktieägare över tid. ​Bolaget är grundat av andra generationens svensk-kineser med starka anknytningar till både Sverige och Kina. Nordic Asia har tillgång till ett lokalt team i Shanghai med god kunskap kring den lokala marknaden och tillgång till ett brett affärsnätverk som stöttar Bolagets kärnverksamhet.

Källa: https://nordicasiagroup.com/ipo

Bolagsnyheter

Social media