Omvandling BTA

Transferator AB har delregistrerat den genomförda nyemissionen varav samtliga aktier tecknade med företrädesrätt motsvarande...