Calmark Sweden AB väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad emission av units och notering på AktieTorget under 2018

Calmark Sweden AB (”Calmark”) har inför sin planerade emission av units och notering på...