Onoterat

Onoterat

Pris per aktie
3,85 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
23,3 MSEK
Bransch
Invest
Lista
NGM Nordic MTF
Emissionsvolym
3,3 MSEK
Teckningsperiod
11 sep - 24 sep
Första handelsdag
15 okt
Garantiåtagande
98,9
Post-money value
-

Bakgrund

Onoterat AB (publ) är en etablerad investerings-, finansierings- och rådgivningsbolag och har varit verksamt, i olika lednings och ägarkonstellationer sedan tidigt 2000-tal.

Dagens Onoterat AB (publ) har genomgått en transformation till att bli en aktiv ägare inom främst följande sektorer –Entertainment & Gaming, E-Commerce (Varumärken) och Fintech, vilket ger bolaget en unik position på den svenska riskkapitalmarknaden.

Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad; Onoterat AB (publ) bedömer att bolaget kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare, som vill uppnå en exponering mot den starkt växande svenska venturemarknaden. Med ett professionellt och transparent angreppssätt – dels som investerare och dels som rådgivare – genererar vi avkastning både till investerare och till Onoterat AB (publ) aktieägare. Marknaden inom private equity är komplex och svår och ställer höga krav på erfarenhet och struktur i samband med investeringar.

Stark utveckling i nuvarande Investeringsportfölj; Onoterat AB (publ) erbjuder en unik exponering mot svenska mindre onoterade tillväxtbolag inom Entertainment & Gaming, Fintech och E-Commerce/brands (varumärken). Investeringsverksamhetens initiala investeringar uppvisar en nuvarande absolut avkastning på ca 35 % sedan våren 2016. Ledningen bedömer att det finns en fortsatt mycket god tillväxt i den aktuella portföljen per 30 april 2019.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.